Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet oficirske i civilne odjeće "22. DECEMBAR" Banja Luka

Ukratko

22. decembar a.d. Banja Luka
Oznaka HOV: DECB-R-A
ISIN: BA100DECBRA1
CFI: ESVUFR
RIC: DECB.BJ
FIGI: BBG000V36LQ7
Posljednja cijena: 0,18 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 13.12.2010. 12:00:05
Status: Trading
Nije dostavljen finansijski izvještaj
Nije dostavljen revizorski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju