"PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Banja Luka

Objave

3.6.2024. 09:25 Pošte Srpske a.d. Banja Luka - odluke redovne Skupštine akcionara
24.5.2024. 13:14 Pošte Srpske a.d. Banja Luka - Note uz finansijski izvještaj za 2023. godinu
22.5.2024. 13:02 Pošte Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o značajnim događajima
29.4.2024. 13:14 Pošte Srpske a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2024. godine
26.4.2024. 13:16 Pošte Srpske a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka Skupštine akcionara
26.4.2024. 08:31 Pošte Srpske a.d. Banja Luka saziva redovnu Skupštinu akcionara
24.4.2024. 14:11 Pošte Srpske a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2023. godinu
12.3.2024. 13:54 DUIF Kristal Invest a.d. - Obavještenje o prodaji akcija Pošte Srpske a.d. Banja Luka
29.2.2024. 14:35 Pošte Srpske a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2023. godinu
9.2.2024. 08:55 Pošte Srpske a.d. Banja Luka - Zapisnik sa 1. vanredne Skupštine akcionara
5.2.2024. 14:38 Pošte Srpske a.d. Banja Luka - odluke 1. vanredne Skupštine akcionara
22.1.2024. 09:34 Pošte Srpske a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 1. vanredne Skupštine akcionara
19.1.2024. 09:08 Pošte Srpske a.d. Banja Luka saziva 1. vanrednu Skupštinu akcionara
14.11.2023. 13:38 Pošte Srpske a.d. Banja Luka - Poslovnik o radu skupštine akcionara
14.11.2023. 13:36 Pošte Srpske a.d. Banja Luka - Statut
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Ukratko

Pošte Srpske a.d. Banja Luka
Oznaka HOV: POST-R-A
ISIN: BA100POSTRA2
CFI: ESVUFR
RIC: POST.BJ
FIGI: BBG000V1JRQ4
Posljednja cijena: 0,12 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 19.4.2024. 12:36:58
Status: Trading