"ČAJAVEC-MEGA" investicije, upravljanje i nekretnine a.d. Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Jovana Dučića 23a
Telefon + 387 51 921 570
Web www.cmega.ba
Email info@cmega.ba
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 16.5.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 154 0 154 8,56 0,00 8,56
5%-10% 2 0 2 12,26 0,00 12,26
10%-25% 2 2 4 23,56 25,86 49,42
> 25% 0 1 1 0,00 29,75 29,75
UKUPNO 158 3 161 44,39 55,61 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 16.5.2024.

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Jasminka Gajić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Nađa Alagić predsjednik
Novica Vuković član
Marinko Šiljegović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata