Podaci o emitentu

Adresa KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 95
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 215 472/051 215 610
Web www.elektrokrajina.com
Email info@elektrokrajina.com
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 2.12.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 3.454 154 3.608 21,09 3,67 24,76
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 10,24 0,00 10,24
> 25% 1 0 1 65,01 0,00 65,01
UKUPNO 3.456 154 3.610 96,33 3,67 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 2.12.2021.

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Preduzeće je doživjelo više promjena u organizovanju I nazivu.1992god. je osnovano ZDP “Elektrokrajina” p.o.B.Luka,kao jedno od zavisnih preduzeća u sastavu JMDP”Elektroprivreda” RS.Preduzeće je u 2005 god. preregistrovano u AD sa većinskim državnim kapitalom, pod nazivom “Elektrokrajina”a.d. B.Luka.
Osnovna djelatnost je distribucija električne energije I snadbjevanje tarifnih kupaca, za koju je društvo dobilo dozvolu od REERS-a.Društvo je u 2005 god pozitivno poslovalo

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Čavić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vanja Bajić izvršni direktor
Krstan Tomić izvršni direktor
Nenad Drljača izvršni direktor
Rodoljub Topić izvršni direktor
Saša Popović izvršni direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Darko Milunović predsjednik
Milan Baroš zamjenik predsjednika
Nataša Jeftenić član
Jasmin Samardžić član
Ljubomir Klincov član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata