Fabrika dijelova i sklopova "FADIS" a.d. Ljubija

Podaci o emitentu

Adresa Ljubija, Drage Lukića bb
Telefon + 387 65 954 795
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 22 0 22 34,80 0,00 34,80
5%-10% 2 0 2 17,84 0,00 17,84
10%-25% 1 0 1 17,36 0,00 17,36
> 25% 1 0 1 30,00 0,00 30,00
UKUPNO 26 0 26 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BERIĆ DUŠAN 30,00026530,000265
LAJIĆ DRAGOJA 17,36249517,362495
PREF AD BANJA LUKA 10,00000010,000000
HRNJAK MILORAD 7,8411337,841133
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000005,000000
DOŠEN OSTOJA 3,7525643,752564
CVIJIĆ DUŠAN 3,6965303,696530
HRNJAK JELA 1,7922311,792231
CVIJIĆ OLGA 1,7922311,792231
HRNJAK JERINA 1,7922311,792231

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milorad Hrnjak direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dušan Berić predsjednik
Dušan Cvijić član
Dragoja Lajić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata