Podaci o emitentu

Adresa Karakaj 54A
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 383 3 386 30,02 0,21 30,22
5%-10% 6 0 6 51,64 0,00 51,64
10%-25% 1 0 1 18,14 0,00 18,14
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 390 3 393 99,79 0,21 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AĆIMOVIĆ BUDIMIR 18,13777118,137771
CVIJETINOVIĆ NIKOLA 9,3211429,321142
PREF AD BANJA LUKA 9,2816599,281659
ĐORĐIĆ NENAD 9,1736659,173665
GLIGORIĆ MILADIN 8,9963618,996361
AĆIMOVIĆ VELIZAR 7,9041967,904196
"PROGRES AD" DOO ZVORNIK 6,9612236,961223
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,6408444,640844
MITROVIĆ SLAVIŠA 0,7533280,753328
FAZLIĆ DAMIR 0,4102330,410233

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milan Bošković direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vesna Bošković član
Dragan Jović član
Miloš Maksimović član
Mirko Šakotić član
Nikola Cvjetinović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Mirko Šakotić predsjednik
Aleksandar Došić član
Jovan Perić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata