Podaci o emitentu

Adresa Skendera Kulenovića 93
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 249 803/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 246 3 249 7,98 0,07 8,05
5%-10% 1 0 1 6,20 0,00 6,20
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 85,75 0,00 85,75
UKUPNO 249 3 252 99,93 0,07 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
NIGD "DNN" BANJA LUKA, DOO 55,82954055,829540
ČEGAR IGOR 29,91576029,915760
INTEGRAL INŽENJERING AD 6,2032726,203272
DIONIČARI INTERNI 3,4899813,489981
BLAGOJEVIĆ SANJA 1,6178901,617890
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FOND 0,2317120,231712
ALIBABIĆ SAMED 0,0615270,061527
ZEČEVIĆ JASNA 0,0462380,046238
MARČETIĆ TIHOMIR 0,0426380,042638
DŽINKIĆ IRENA 0,0409460,040946

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Prvi broj Glasa je odštampan 31.7.1943.godine u Župici kraj Drvara.Odlukom vlade RS Glas srpski je podijeljen u 3 preduzeća. Glas srpski-grafika pod ovim imenom funkcioniše od 1.1.2004.godine. Osnovna djelatnost: štampa akciznih markica i kartica za dopunu prepaid računa za mobilne telefone, štampa knjiga, novina, brošura, publikacija, etiketa, blanketa, blokovske robe, naljepnica, razglednica, izrada fine i transportne ambalaže, izrada pečata, izdavanje knjiga, novina, brošura, časopisa.
Naši rezultati su uspješna dugogodišnja saradnja sa našim poslovnim partnerima: Telekom, Pošte RS, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Fabrika duvana, Šume RS, Hemofarm, Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, Kosig Dunav osiguranje.

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata