Akcionarsko društvo "HIDROMONTAŽA" Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Karađorđeva 2
Telefon + 387 51 319 011
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 63 0 63 25,16 0,00 25,16
5%-10% 1 0 1 5,77 0,00 5,77
10%-25% 4 0 4 69,07 0,00 69,07
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 68 0 68 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VALJEVAC ROMEO 23,97847723,978477
PETKOVIĆ ŽELJKO 22,84367422,843674
AREŽINA SLOBODAN 12,24789112,247891
PREF AD BANJA LUKA 10,00002410,000024
VALJEVAC JUSTINA 5,7687435,768743
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999824,999982
RAČIĆ BORIVOJE 4,4679824,467982
TOMIĆ VLADO 1,0203391,020339
PETKOVIĆ NEDELJKO 0,9594330,959433
BIJELIĆ SIMEUN 0,9518430,951843

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Bauk direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milan Subotić predsjednik
Mile Predojević član
Nevenka Marčeta član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Žarko Malić predsjednik
Milorad Čeko član
Nebojša Glamočak član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata