Preduzeće za proizvodnju, promet robe na veliko i malo, pružanje usluga, unutrašnju i spoljnu trgovinu "KLAONICA I PRERADA MESA" AD

Podaci o emitentu

Adresa Milana Šarca 12
Telefon + 387 57 448 604
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 7.12.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 160 0 160 60,00 0,00 60,00
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 30,00 0,00 30,00
UKUPNO 162 0 162 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 7.12.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ČOLOVIĆ LJUBO 29,99798629,997986
PREF AD BANJA LUKA 10,00000010,000000
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999474,999947
DELIĆ DRAGIŠA 1,3574721,357472
SIMIĆ BRANA 1,2450831,245083
RADOVIĆ VOJKO 1,1239991,123999
SIMSIJA VOJKA 0,9683510,968351
KOVAČEVIĆ RADOMIR 0,8473730,847373
MARIĆ SPASOJE 0,7955260,795526
EĆIMOVIĆ GORAN 0,7955260,795526
BARTULA JEVTO 0,7955260,795526
STJEPANOVIĆ RADOMIR 0,7955260,795526
ZUBAN RADMILA 0,7955260,795526
PODINIĆ MILOŠ 0,7955260,795526
PLJEVALJČIĆ MIRKO 0,7955260,795526
PAJIĆ MILOŠ 0,7955260,795526
BOROVČANIN ZORAN 0,7955260,795526
RAJIĆ NOVAK 0,7955260,795526
KOVAČEVIĆ DUŠAN 0,7955260,795526
MEMEDOVIĆ DRAGUTIN 0,7955260,795526
BAŠEVIĆ ŽELJKO 0,7955260,795526
RAJIĆ RADOJA 0,7955260,795526
STANIŠIĆ DANKO 0,7955260,795526
ĆAJIĆ PREDRAG 0,7955260,795526
VUKOJIČIĆ ZDRAVKO 0,7955260,795526
PETRUŠIĆ OBREN 0,7955260,795526
BATOVAC DUŠAN 0,7955260,795526
SIMSIJA SLOBODAN 0,7955260,795526

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Momirka Simsija direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milomir Vučetić predsjednik
Mirko Čolović član
Radmila Radović član
Spasoje Marić član
Jadranka Stanišić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milomir Đurović predsjednik
Slobodan Ilić član
Jefto Bartula član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata