Podaci o emitentu

Adresa RAJKA DUKIĆA BB
78230 KNEŽEVO
Telefon / Faks /
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 12.5.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 268 0 268 34,87 0,00 34,87
5%-10% 1 0 1 5,00 0,00 5,00
10%-25% 2 0 2 29,61 0,00 29,61
> 25% 1 0 1 30,53 0,00 30,53
UKUPNO 272 0 272 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 12.5.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BOROJEVIĆ MILOVAN 30,52877530,528775
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF VB FOND 19,60554319,605543
PREF AD BANJA LUKA 10,00003710,000037
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000195,000019
ĐURIĆ DANICA 0,5163100,516310
KAURIN DRAGAN 0,5130660,513066
MILISAVIĆ GORAN 0,4313390,431339
JOLIĆ ŽELJKO 0,4247270,424727
MAKARIĆ RADOVAN 0,4247270,424727
SOLAREVIĆ JOVAN 0,4247270,424727

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1970., a kao AD egzistira od 2001. godine. Bavi se izvođenjem grubih građevinskih radova, te proizvodnjom kamena i kamenih agregata. Posluje sa gubitkom.

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Milovan Borojević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Ranko Tepić predsjednik
Dragan Damjanović član
Dušan Solarević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Žarko Petrović predsjednik
Milorad Radić član
Saša Vukajlović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata