Podaci o emitentu

Adresa Aleja Svetog Save 13
Telefon + 387 51 336 734
Web
Email bozana.moraca@addiko.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.2.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 295 18 313 0,11 0,00 0,12
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 1 1 0,00 99,88 99,88
UKUPNO 295 19 314 0,11 99,89 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.2.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ADDIKO BANK AG 99,88320299,883202
BRČKO GAS DOO BRČKO 0,0216640,021664
TROPIC DOO BANJA LUKA 0,0114110,011411
"KOLUMBO" DOO BANJA LUKA 0,0062160,006216
"DARTA TRGOVINA" DOO BANJA LUKA 0,0050780,005078
ILIČIĆ BRANISLAV 0,0044850,004485
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 0,0042970,004297
MINIMAX MARKETING PP 0,0033450,003345
SJERIKOV IGOR 0,0031880,003188
JUKIĆ RAJKO 0,0020790,002079

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Srđan Kondić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Srđan Kondić predsjednik
Mile Todorović izvršni direktor
Slađan Stanić izvršni direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Tadej Krašovec predsjednik
Petra Hildergard Zirhan-Wagner zamjenik predsjednika
Biljana Vujović član
Radomir Savić član
Stevo Pucar član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata