Podaci o emitentu

Adresa Drage Lukića bb
Telefon + 387 52 231 669
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.8.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 93 8 101 17,10 1,20 18,30
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 81,70 0,00 81,70
UKUPNO 94 8 102 98,80 1,20 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.8.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GRUPA FORTIS DOO BANJA LUKA 81,70113881,701138
ŠMITRAN RADOVAN 0,9600520,960052
TARANJAC SLOBODAN 0,6354100,635410
TREBOVAC MIĆO 0,6354100,635410
MATIJAŠ DUŠKO 0,6354100,635410
ČOROKALO MLADEN 0,5526620,552662
KOVAČEVIĆ VLADAN 0,5358250,535825
KOVAČEVIĆ ZORAN 0,4765990,476599
TODOROVIĆ DRAGUTIN 0,4006210,400621
ĐURIĆ MARINKO 0,3729540,372954

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Marinko Đurić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Darko Komljenović predsjednik
Dragan Čorokalo član
Slobodanka Stevković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Mile Janjić predsjednik
Slavica Zrnić član
Marinko Đurić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata