Podaci o emitentu

Adresa PILANSKA 3
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 318 720/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 521 2 523 15,68 0,02 15,70
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 3 0 3 55,02 0,00 55,02
> 25% 1 0 1 29,28 0,00 29,28
UKUPNO 525 2 527 99,98 0,02 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
FAGUS DOO 29,28373629,283736
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF VB FOND 22,25097422,250974
KALABIĆ STOJAN 17,86088517,860885
RIKO DOO 14,90364614,903646
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9393374,939337
VRBANJA ŠUME DOO 0,2992310,299231
MALIJEVIĆ MIROSLAV 0,2604510,260451
ĐURIŠIĆ MIROSLAV 0,1331210,133121
METLIĆ OBRENKO 0,1200900,120090
BERAK ZORAN 0,1100840,110084

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata