Akcionarsko društvo za ugostiteljstvo i turizam "MAJEVICA" Lopare

Podaci o emitentu

Adresa Cara Dušana 51
Telefon + 387 55 650 021
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 131 0 131 36,77 0,00 36,77
5%-10% 4 0 4 34,96 0,00 34,96
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 28,27 0,00 28,27
UKUPNO 136 0 136 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GAJIĆ ZORAN 28,26541528,265415
PREF AD BANJA LUKA 9,4242729,424272
PANIĆ DANIJELA 9,2328149,232814
RADIĆ DRAGO 8,4313988,431398
ILIĆ SRĐAN 7,8724547,872454
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,7121364,712136
STEVANOVIĆ MILIĆ MILENA 2,0655742,065574
PRELIĆ SPASOJE 0,8563660,856366
KNEŽEVIĆ ADAM 0,7467810,746781
ŠAKOTIĆ MILE 0,7193850,719385

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milena Stevanović Milić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Jovo Maksimović predsjednik
Vladimir Petrović član
Jela Nikolić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Slobodan Ilić predsjednik
Drago Radić član
Zorka Janković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata