Podaci o emitentu

Adresa STEPE STEPANOVIĆA
74480 MODRIČA
Telefon / Faks 053 811 412/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 225 4 229 33,52 1,50 35,02
5%-10% 1 0 1 5,64 0,00 5,64
10%-25% 3 0 3 59,34 0,00 59,34
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 229 4 233 98,50 1,50 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
HADŽIDEDIĆ OMER 24,19905424,199054
MARIĆ RISTO 23,71008723,710087
ŠOGOROVIĆ SEMIR 11,43299811,432998
PREF AD BANJA LUKA 5,6382645,638264
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 2,8191322,819132
PETEH EMIL 0,9614430,961443
SAJIĆ RAJKO 0,3282790,328279
HALILOVIĆ ŠEHZUDIN 0,3183080,318308
BEKAVAC STJEPAN 0,3183080,318308
ĆULAPOVIĆ LAZO 0,3102540,310254

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata