Preduzeće za završne i zanatske radove u građevinarstvu "MOZAIK" a.d. Prijedor

Podaci o emitentu

Adresa 1. Maja 61
Telefon + 387 52 237 720
Web
Email mozaik@mediaproline.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 73 0 73 59,13 0,00 59,13
5%-10% 5 0 5 40,87 0,00 40,87
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 78 0 78 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
STANISAVLJEVIĆ ZORAN 8,8947638,894763
NOVAKOVIĆ VUKAŠIN 8,8359208,835920
STOJČIĆ MILICA 8,6226488,622648
SIMIĆ BORISLAV 7,2583287,258328
BANJAC MILAN 7,2583287,258328
BAHTIJARAGIĆ ENISA 2,2825692,282569
KURTOVIĆ MUHAREM 1,6441881,644188
KARAN JOVO 1,5657271,565727
KADUNIĆ FERID 1,3120781,312078
KARUPOVIĆ AJŠA 1,2933231,293323

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1981. godine. Bavi se završnim i zanatskim radovima u građevinarstvu. Preduzeće posluje sa gubitkom.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milan Banjac direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Zoran Stanisavljević predsjednik
Vukašin Novaković član
Gordana Zdjelar član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milutin Marjanović predsjednik
Slavko Karan član
Jovo Karan član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata