"PRNjAVOR-EKSPRES" akcionarsko društvo za prevoz putnika u drumskom saobraćaju, Prnjavor

Podaci o emitentu

Adresa Živojina Preradovića 2
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 586 1 587 28,15 0,10 28,25
5%-10% 1 0 1 9,06 0,00 9,06
10%-25% 3 0 3 62,69 0,00 62,69
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 590 1 591 99,90 0,10 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VICANOVIĆ RADOVAN 22,07678622,076786
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN 20,94266520,942665
KOMPANIJA DUŠANIĆ DOO - U STEČAJU 19,67414519,674145
PROIZVODNJA DUŠANIĆ DOO PRNJAVOR 9,0575639,057563
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,6765573,676557
JANJIĆ MARIJANA 1,0280161,028016
ČEREKOVIĆ DESANKA 0,4806480,480648
VASIĆ NEMANJA 0,4571490,457149
MIHALJČIŠIN ANDREJ 0,4194430,419443
ŠIKORA VLADEK 0,3482870,348287

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Kao AD preduzeće egzistira od 2001, godine. Bavi se prevozom putnika u drumskom saobraćaju, tehničkim pregledom i servisom vozila.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Slavoljub Bjelošević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragutin Janković predsjednik
Slobodanka Šmorhaj član
Drago Pemac član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Borislav Vasić predsjednik
Milorad Stanić član
Radmila Gatarić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata