Podaci o emitentu

Adresa
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.8.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 73 0 73 15,21 0,00 15,21
5%-10% 2 0 2 10,14 0,00 10,14
10%-25% 6 0 6 74,65 0,00 74,65
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 81 0 81 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.8.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 14,05212514,052125
DRPA ILIJA 12,83027812,830278
DUGIĆ PERO 12,73662512,736625
JELIĆ MILICA 12,51645312,516453
UBIPARIP RAJKO 12,51416612,514166
PREF AD BANJA LUKA 10,00000510,000005
GOSTIĆ UROŠ 5,1423435,142343
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000295,000029
POPOVIĆ SLAVOLJUB 2,8322402,832240
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 1,0726201,072620

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata