Podaci o emitentu

Adresa Živojina Preradovića bb
Telefon + 387 51 660 685
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 251 1 252 27,64 0,03 27,67
5%-10% 2 0 2 14,68 0,00 14,68
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 57,64 0,00 57,64
UKUPNO 254 1 255 99,97 0,03 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA PRNJAVOR 57,64450257,644502
PREF AD BANJA LUKA 8,2590138,259013
MG MIND DOO 6,4237346,423734
KOSTREŠEVIĆ DAVOR 0,8483480,848348
PETROVIĆ DRAGICA 0,7372750,737275
ULETILOVIĆ ZORAN 0,6629980,662998
MILINOVIĆ GORDANA 0,6504460,650446
TOPIĆ MILAN 0,5954250,595425
RADONJIĆ ŽELJKO 0,5372240,537224
VASIĆ BOGOLJUB 0,5297450,529745

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

 

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Živojin Novarlić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Željko Petrović predsjednik
Čedo Bunić član
Goran Slijepčević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata