Prehrambena industrija "PREHRANA" a.d. Gradiška - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Urije bb
Telefon + 387 51 826 120
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.568 6 1.574 29,08 0,18 29,26
5%-10% 1 0 1 8,13 0,00 8,13
10%-25% 3 0 3 62,61 0,00 62,61
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 1.572 6 1.578 99,82 0,18 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
STOJANOVIĆ ŽELJKO 24,74233524,742335
DRAGIČEVIĆ ŽELJKA 24,74232124,742321
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 13,12520413,125204
PREF AD BANJA LUKA 8,1279838,127983
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,0639844,063984
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED 1,4711201,471120
HEPIĆ OSMAN 0,2620130,262013
TRKULJA ZORKA 0,2432270,243227
MILANOVIĆ NADA 0,2299460,229946
JANJIĆ ZDRAVKO 0,2185910,218591

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1973. godine, a kao AD egzistira od 2001. godine. Bavi se proizvodnjom i trgovinom na malo. U 2005. godini preduzeće je poslovalo sa gubitkom.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Mile Ajder stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata