Energoinvest rask. oprema a.d. I. Sarajevo - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa VUKA KARADŽIĆA 17
74315
Telefon 057 342 180
Web
Email raop@blic.net
Emisije emitenata

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata