Banjsko rekreativni centar "ŠEHER" a.d. Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Od Zmijanja Rajka 391
Telefon + 387 51 461 225
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 73 3 76 11,24 0,33 11,58
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 2 0 2 22,44 0,00 22,44
> 25% 1 0 1 65,98 0,00 65,98
UKUPNO 76 3 79 99,67 0,33 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
KOBILJ DŽEMIL 65,98407965,984079
KOBILJ RIJAD 11,88767511,887675
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 10,55263310,552633
PREF AD BANJA LUKA 3,5179993,517999
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 1,7590271,759027
KATIĆ VLADIMIR 0,3400830,340083
TUFEKDŽIĆ MUHAMED 0,2996620,299662
ČEHIĆ SULEJMAN 0,2977500,297750
LAKIĆ NDELJKO 0,2864430,286443
MAMIĆ LUCA 0,2864430,286443
ARSENIĆ MIODRAG 0,2864430,286443

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Džemil Kobilj direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vlado Birač predsjednik
Drago Dragičević član
Iso Mostarac član
Rade Mihailović član
Aleksandar Džombić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata