Podaci o emitentu

Adresa Novo Selo br. 31
76300 BIJELJINA
Telefon / Faks 055/209-340/055/210-393
Web
Email pdsemberija@gmail.com
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 26.5.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 700 32 732 12,87 1,17 14,03
5%-10% 1 0 1 7,45 0,00 7,45
10%-25% 1 0 1 23,50 0,00 23,50
> 25% 2 0 2 55,02 0,00 55,02
UKUPNO 704 32 736 98,83 1,17 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 26.5.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DOO PRODUKT EXPORT - IMPORT BIJELJINA 29,93802729,938027
ŠIPAD-KOMERC DOO BIJELJINA 25,08347125,083471
"OKTAN PROMET" DOO 23,49508323,495083
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 7,4532907,453290
FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKE BIJELJINA 1,9843241,984324
RADIĆ BOŠKO 1,6984511,698451
PREF AD BANJA LUKA 1,6677741,667774
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE 1,6471781,647178
GRAD BIJELJINA 1,4322881,432288
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 0,8338860,833886

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Branimir Andrić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Zoran Marinković predsjednik
Ilija Novaković član
Radivoje Pajić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata