Preduzeće za održavanje, remont i montažu industrijskih postrojenja "4. SEPTEMBAR", a.d. Teslić

Podaci o emitentu

Adresa Vojvode Mišića bb
Telefon + 387 53 430 022
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 25.5.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 242 3 245 34,49 0,29 34,78
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 65,22 0,00 65,22
UKUPNO 244 3 247 99,71 0,29 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 25.5.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
JELIĆ VELIBOR 35,23553835,235538
JOKIĆ RADOMIR 29,98739329,987393
ALEKSIĆ STANKO 1,4840461,484046
MILINKOVIĆ TOMISLAV 1,4198921,419892
VUKAŠINOVIĆ RADOVAN 1,2128991,212899
MIŠKIĆ BRANISLAV 1,1129791,112979
ALEKSIĆ MILAN 1,0273651,027365
MILINKOVIĆ SAVO 0,9844470,984447
GOTOVAC BRANISLAV 0,6136030,613603
ĐEKANOVIĆ ŽIVKO 0,6109200,610920

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1964. godine. Djelatnosti preduzeća su: usluge metalnog zanatstva - poslovi održavanja, remont i montaža industrijskih postrojenja - bravarsko zavarivački poslovi. U 2005. godini preduzeće je ostvarilo pozitivan finansijski rezultat.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Velibor Jelić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Brane Dujaković predsjednik
Dobrivoje Klječanin član
Slađana Jelić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miroslav Topić predsjednik
Slavoljub Jelić član
Tomislav Milinković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata