Podaci o emitentu

Adresa PRVOMAJSKA 6
78430 PRNJAVOR
Telefon / Faks 051 640 360/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 153 0 153 9,61 0,00 9,61
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 2 0 2 40,02 0,00 40,02
> 25% 1 0 1 40,36 0,00 40,36
UKUPNO 157 0 157 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
KRAJIŠNIK ŽIVOJIN 40,36024840,360248
SUBOTIĆ RADAN 20,01238320,012383
LOLIĆ JELENKO 20,01238320,012383
TRIVIĆ DUŠKO 10,00000010,000000
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999944,999994
SUVAJAC JOCO 0,0927070,092707
KOVAČEVIĆ JANKO 0,0927070,092707
BRBOROVIĆ ZORAN 0,0927070,092707
STERŽENJ GREGOR 0,0927070,092707
GAJANOVIĆ GORAN 0,0785990,078599

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata