Podaci o emitentu

Adresa BJELOPOLJSKA BB
71123
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 18.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 67 0 67 16,61 0,00 16,61
5%-10% 2 0 2 15,00 0,00 15,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 68,39 0,00 68,39
UKUPNO 70 0 70 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MG MIND DOO 68,39030068,390300
PREF AD BANJA LUKA 9,9999529,999952
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000565,000056
ČELIKOVIĆ MILORAD 0,7063410,706341
DEJIĆ PREDRAG 0,7063410,706341
MAKSIMOVIĆ RISTO 0,7063410,706341
DEJIĆ RAJKO 0,7063410,706341
ŽIGIĆ SINIŠA 0,6833700,683370
ŽIGIĆ DRAGAN 0,6142990,614299
ELEZ GORAN 0,5528850,552885
MIŠUR ĐURO 0,5528850,552885

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata