Podaci o emitentu

Adresa
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.9.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 74 0 74 20,82 0,00 20,82
5%-10% 1 0 1 5,00 0,00 5,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 74,18 0,00 74,18
UKUPNO 77 0 77 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.9.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
"ARGENTUM 09" D.O.O. POTOČARI 44,18274644,182746
MOTIKA MILORAD 30,00054030,000540
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000055,000005
VASIĆ MILAN 0,8408930,840893
VUJADINOVIĆ TOMO 0,7656800,765680
JOVANOVIĆ MILKA 0,7656800,765680
JOVANOVIĆ RADIVOJE 0,6973470,697347
VASIĆ RADOJE 0,6289630,628963
VASIĆ DRAGAN 0,6289630,628963
TANASIĆ DRAGAN 0,6289630,628963
ĐOKIĆ MIODRAG 0,6289630,628963
ZEČIĆ LJUBIŠA 0,6289630,628963
SIMIĆ IVAN 0,6289630,628963
ZEKIĆ DRAGAN 0,6289630,628963
JOVANOVIĆ DESIMIR 0,6289630,628963
VASIĆ NOVICA 0,6289630,628963
JOVANOVIĆ RADOVAN 0,6289630,628963
MIJATOVIĆ DRAGAN 0,6289630,628963
MIJATOVIĆ MILAN 0,6289630,628963
GLIGIĆ MIODRAG 0,6289630,628963

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata