"UNIS-FABRIKA CIJEVI" akcionarsko društvo Derventa - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Dubička 50
Telefon + 387 53 333 294
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 295 35 330 13,08 1,13 14,21
5%-10% 2 1 3 15,01 5,78 20,79
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 1 1 0,00 65,00 65,00
UKUPNO 297 37 334 28,09 71,91 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BALKAN STEEL INTERNATIONAL ESTABLISHMENT 64,99983164,999831
PREF AD BANJA LUKA 9,9999999,999999
POPOVSKI DRAGAN 5,7783075,778307
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0136785,013678
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN 4,0003934,000393
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 3,0777063,077706
ZIF FORTUNA FOND DD 1,6471831,647183
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 1,3016951,301695
TOMIČIĆ DAVOR 0,6675800,667580
SIMKA BH DOO BANJA LUKA 0,5222060,522206

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Danilović stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata