Akcionarsko društvo za usluge u šumarstvu "UZLOMAC" Kotor Varoš

Podaci o emitentu

Adresa Cara Dušana 48
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 358 0 358 31,08 0,00 31,08
5%-10% 2 0 2 15,01 0,00 15,01
10%-25% 3 0 3 53,91 0,00 53,91
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 363 0 363 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
KALABIĆ STOJAN 24,52357124,523571
KALABIĆ ALEKSANDAR 19,38529919,385299
PREF AD BANJA LUKA 10,00001210,000012
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF VB FOND 8,3411678,341167
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 6,6729816,672981
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9998894,999889
MALIJEVIĆ MIROSLAV 0,7654860,765486
FAGUS DOO 0,3404110,340411
TEŠIĆ MOMIR 0,2619350,261935
ŠAJINOVIĆ ZLATKO 0,2385790,238579

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Mladen Malijević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Boško Borenović predsjednik
Vujadin Pešević član
Stojan Kalabić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Nevenka Aćimović predsjednik
Velemir Stanković član
Jasmina Marinković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata