Podaci o emitentu

Adresa Njegoševa 4
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.8.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 101 0 101 11,49 0,00 11,49
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 78,51 0,00 78,51
UKUPNO 103 0 103 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.8.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
LOVĆEN DOO FOČA 78,50737478,507374
PREF AD BANJA LUKA 9,9999909,999990
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999954,999995
RUŽIĆ ALEKSANDAR 0,3291180,329118
OBRENOVIĆ SLAVOJKA 0,2599410,259941
DAVIDOVIĆ MIROSLAV 0,2578330,257833
MASTILO MILENA 0,2347740,234774
MASTILO RADENKO 0,2054230,205423
VASILJEVIĆ ŽELJKO 0,1928730,192873
RADOVIĆ SLOBODAN 0,1928730,192873
STANKOVIĆ MIODRAG 0,1928730,192873
MILANOVIĆ ZORAN 0,1928730,192873

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Rade Grubač direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vojislav Starović predsjednik
Koprivica Miodrag zamjenik predsjednika
Radmilo Vuković član
Gordan Pavlović član
Zoran Simić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Slavojka Obrenović predsjednik
Angelina Ivanović član
Miroslav Rašević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata