Podaci o emitentu

Adresa VOJVODE MIŠIĆA BB
74270 TESLIĆ
Telefon / Faks 053/433 847/053/433 847
Web
Email dial@teol.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 13 0 13 8,80 0,00 8,80
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 91,20 0,00 91,20
UKUPNO 14 0 14 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VAJIĆ SAŠA 91,19898891,198988
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999704,999970
KOSTREŠEVIĆ BRANE 0,9927310,992731
ŠINDL RUDI 0,4964160,496416
MAKSIMOVIĆ GORAN 0,4964160,496416
JANKOVIĆ RATKO 0,3971330,397133
ŠTRBAC DANIJEL 0,1985670,198567
PETKOVIĆ RADANA 0,1985670,198567
VILIMONOVIĆ JOVANA 0,1985670,198567
ŠUŠKALO ZORICA 0,1985670,198567
TOPIĆ PREDRAG 0,1985670,198567
VRTIKAPA DRAGAN 0,1985670,198567
PRALICA PREDRAG 0,1985670,198567

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata