Suspendovane hartije

Pretraga suspendovanih hartija
Oznaka/Naziv:
Razlog suspendovaja


OznakaNaziv emitentaDatumRazlog
INVP-R-A ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina - u likvidaciji 8.5.2018.Dobrovoljna likvidacija
FAST-R-A Fabrika specijalnih transmisija a.d. Istočno Sarajevo - u stečaju 7.12.2017.Zaključen stečajni postupak
CPPS-R-A Čajavec PPS telekomunikacije a.d. Banja Luka - u stečaju 30.10.2017.Zaključen stečajni postupak
FSVS-R-A Fabrika specijalnih vozila a.d. Lukavica - u stečaju 29.9.2017.Zaključen stečajni postupak
INTL-R-A Intal a.d. Milići - u stečaju 4.9.2017.Zaključen stečajni postupak
VUCI-R-A Vučijak a.d. Prnjavor - u stečaju 7.6.2017.Zaključen stečajni postupak
UNMT-R-A Unametal a.d. Novi Grad - u stečaju 27.4.2017.Zaključen stečajni postupak
OSLB-R-A Oslobođenje a.d. Banja Luka - u stečaju 27.4.2017.Zaključen stečajni postupak
NGUG-R-A Niskogradnja a.d. Ugljevik - u stečaju 29.12.2016.Zaključen stečajni postupak
STGO-R-A Stara gora a.d. Rogatica - u stečaju 22.11.2016.Zaključen stečajni postupak
NOVT-R-A Novotex a.d. Trebinje - u stečaju 1.7.2016.Zaključen stečajni postupak
INGJ-R-A INGRAP-JAVOR a.d. Bratunac-u stečaju 11.1.2016.Zaključen stečajni postupak
INBL-R-A Inbel a.d. Banja Luka - u stečaju 29.12.2015.Zaključen stečajni postupak
KSIK-R-A Ključ ŠIK a.d. Čajniče - u likvidaciji 20.7.2015.Zaključen postupak likvidacije
VPSM-R-A VP Semberija a.d. Bijeljina - u likvidaciji 27.4.2014.Zaključen postupak likvidacije
AGRK-R-A Agrokoop a.d. Trebinje - u stečaju 10.4.2012.Zaključen stečajni postupak
ZORA-R-A Zora turist a.d. Banja Luka - u likvidaciji 13.4.2011.Zaključen postupak likvidacije

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

BIRS FIRS ERS10

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.