Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
BOKS-R-A 202227.6.2023.100.0000,0042  27.7.2023.27.7.2023.26.7.2023.
BOKS-R-A 20188.5.2019.100.0000,0058   8.6.2019.6.6.2019.
BOKS-R-A 20179.5.2018.200.0000,0116   9.6.2018.7.6.2018.
BOKS-R-A 201616.5.2017.200.0000,0116  17.12.2017.16.6.2017.15.6.2017.
BOKS-R-A 201521.5.2016.205.8800,0119  20.12.2016.20.6.2016.17.6.2016.
BOKS-R-A 20141.5.2015.300.0000,0174  31.10.2015.30.5.2015.28.5.2015.
BOKS-R-A 20122.5.2014.300.0000,0174  31.10.2014.30.5.2014.28.5.2014.
BOKS-R-A 201130.4.2012.117.6690,0068  30.9.2012.25.5.2012.23.5.2012.
BOKS-R-A 201030.4.2011.510.3990,0295  31.12.2011.27.5.2011.25.5.2011.
BOKS-R-A 20081.5.2009.360.8340,0209  30.9.2009.29.5.2009.27.5.2009.
12

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 61.218.941 63.605.673
Tekuća sredstva 24.334.080 28.401.089
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 10.382 63.883
Kratkoročna razgraničenja 238.454 201.712
Bilansna aktiva 85.553.021 92.006.762
Pasiva
Kapital 55.976.511 55.804.699
Osnovni kapital 23.787.671 17.287.671
Rezerve 2.402.250 2.402.250
Revalorizacione rezerve 15.996.452 15.996.452
Neraspoređeni dobitak 13.790.138 20.118.326
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 8.257.710 12.069.086
Kratkoročne obaveze 21.318.800 24.132.977
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 85.553.021 92.006.762
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 48.148.657 41.624.193
EBITDA 5.741.412 6.977.360
Amortizacija 4.802.733 5.821.976
EBIT 938.679 1.155.384
Rashodi kamata 766.867 1.025.038
Dobitak prije poreza 171.812 130.346
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 171.812 130.346
Prosječan broj zaposlenih 305,00 384,00
Prihod po zaposlenom 157.864,45 108.396,34
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 47.888.450 44.754.081
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 43.821.683 40.892.336
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 4.066.767 3.861.745
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 351.498 367.372
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 351.498 367.372
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.631.800 1.080.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 7.103.566 5.309.613
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -4.471.766 -4.229.613
Ukupni prilivi gotovine 50.871.748 46.201.453
Ukupni odlivi gotovine 50.925.249 46.201.949
Neto priliv (odliv) gotovine -53.501 -496
Gotovina na početku obračunskog perioda 63.883 64.379
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 10.382 63.883

Skraćeni finansijski pokazatelji [BOKS-R-A]

P/S 0,1966
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0072
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 55,1038
Dividenda po akciji 0,0042
Racio plaćanja dividende 0,5820
Dividendna stopa 1,06%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,3532
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1691
Tržišna kapitalizacija 9.467.493
Prinos na aktivu (ROA) 0,19%
Prinos na kapital (ROE) 0,31%
Neto marža 0,36%
EBITDA marža 11,92%
Ukupan prihod 47.877.916