Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
HETR-R-A 201523.12.2016.1.075.9050,0028  1.2.2017.16.1.2017.13.1.2017.
HETR-R-A 20145.11.2015.5.018.6320,0130  12.12.2015.27.11.2015.26.11.2015.
HETR-R-A 201326.8.2014.10.114.5730,0263  3.10.2014.16.9.2014.12.9.2014.
HETR-R-A 20124.10.2013.7.413.2950,0192  18.11.2013.4.11.2013.31.10.2013.
HETR-R-A 201014.10.2011.9.276.7490,0241  23.11.2011.7.11.2011.3.11.2011.
HETR-R-A 200916.7.2010.6.534.4990,0170  13.9.2010.19.8.2010.17.8.2010.
HETR-R-A 2006 2.459.6190,0061  22.1.2008.21.1.2008.17.1.2008.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 1.102.859.345 994.782.921
Tekuća sredstva 25.527.836 33.579.408
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 13.277.886 28.760.302
Kratkoročna razgraničenja 702.573 2.636.894
Bilansna aktiva 1.131.442.975 1.032.910.465
Pasiva
Kapital 1.035.840.447 928.306.700
Osnovni kapital 570.732.283 388.737.277
Rezerve 71.122.904 169.688.871
Revalorizacione rezerve 312.631.553 317.877.434
Neraspoređeni dobitak 81.353.707 52.003.118
Rezervisanja 9.518.724 2.375.929
Dugoročne obaveze 45.402.925 47.722.195
Kratkoročne obaveze 20.554.011 35.460.670
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.131.442.975 1.032.910.465
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 90.231.101 57.446.963
EBITDA 45.393.098 26.025.788
Amortizacija 17.753.945 17.175.408
EBIT 27.639.153 8.850.380
Rashodi kamata 1.221.364 701.608
Dobitak prije poreza 26.417.789 8.148.772
Porezi iz dobitka 2.601.744 2.151.924
Neto dobitak 23.816.045 5.996.848
Prosječan broj zaposlenih 625,00 665,00
Prihod po zaposlenom 144.369,76 86.386,41
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 85.268.253 80.331.269
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 61.936.510 61.937.021
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 23.331.743 18.394.248
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 858.239 30.697
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 121.384.049 25.222.986
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -120.525.810 -25.192.289
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 83.787.383 38.000.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.075.735 2.680.265
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 81.711.648 35.319.735
Ukupni prilivi gotovine 169.913.875 118.361.966
Ukupni odlivi gotovine 185.396.294 89.840.272
Neto priliv (odliv) gotovine -15.482.419 28.521.694
Gotovina na početku obračunskog perioda 28.760.302 238.608
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 3
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 13.277.886 28.760.302

Skraćeni finansijski pokazatelji [HETR-R-A]

P/S 2,3194
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0420
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 8,7874
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,8264
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2020
Tržišna kapitalizacija 209.281.746
Prinos na aktivu (ROA) 2,20%
Prinos na kapital (ROE) 2,43%
Neto marža 26,39%
EBITDA marža 50,31%
Ukupan prihod 93.685.441