Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
TGTN-R-A 202226.4.2023.1.552.1301,6000  30.9.2023.20.5.2023.18.5.2023.
TGTN-R-A 202126.4.2022.2.502.8092,5800  30.9.2022.20.5.2022.19.5.2022.
TGTN-R-A 202026.4.2021.1.552.1301,6000  30.9.2021.20.5.2021.19.5.2021.
TGTN-R-A 201928.4.2020.970.0811,0000  30.9.2020.20.5.2020.19.5.2020.
TGTN-R-A 20183.5.2019.970.0811,0000  30.9.2019.10.5.2019.8.5.2019.
TGTN-R-A 201711.4.2018.795.4660,8200  30.9.2018.10.5.2018.8.5.2018.
TGTN-R-A 201627.4.2017.795.4660,8200  30.9.2017.10.5.2017.8.5.2017.
TGTN-R-A 201528.4.2016.795.4660,8200  30.9.2016.10.5.2016.6.5.2016.
TGTN-R-A 201430.4.2015.582.0500,6000  30.9.2015.15.5.2015.14.5.2015.
TGTN-R-A 201315.4.2014.504.4420,5200  30.9.2014.15.5.2014.13.5.2014.
12

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 3.850.938 4.344.776
Tekuća sredstva 8.818.476 8.810.782
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 910.467 1.364.144
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 12.669.414 13.155.558
Pasiva
Kapital 11.960.058 12.746.152
Osnovni kapital 970.081 970.081
Rezerve 7.982.291 7.680.473
Revalorizacione rezerve 814.281 814.281
Neraspoređeni dobitak 2.059.613 3.147.525
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 709.356 409.406
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 12.669.414 13.155.558
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 8.830.351 8.411.359
EBITDA 2.312.340 3.522.197
Amortizacija 407.685 400.130
EBIT 1.904.655 3.122.067
Rashodi kamata 0 2.412
Dobitak prije poreza 1.904.655 3.119.655
Porezi iz dobitka 187.940 315.028
Neto dobitak 1.716.715 2.804.627
Prosječan broj zaposlenih 24,00 24,00
Prihod po zaposlenom 367.931,29 350.473,29
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10.820.990 9.773.732
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.474.057 7.355.625
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.346.933 2.418.107
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 786.686 640.569
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 384.487 470.420
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 402.199 170.149
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.202.809 1.835.378
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -3.202.809 -1.835.378
Ukupni prilivi gotovine 11.607.676 10.414.301
Ukupni odlivi gotovine 12.061.353 9.661.423
Neto priliv (odliv) gotovine -453.677 752.878
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.364.144 611.266
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 910.467 1.364.144

Skraćeni finansijski pokazatelji [TGTN-R-A]

P/S 1,8687
Neto dobitak po akciji (EPS) 1,7697
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 9,6120
Dividenda po akciji 1,6000
Racio plaćanja dividende 0,9041
Dividendna stopa 9,41%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 12,3289
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,3797
Tržišna kapitalizacija 16.501.078
Prinos na aktivu (ROA) 13,29%
Prinos na kapital (ROE) 13,90%
Neto marža 19,44%
EBITDA marža 26,19%
Ukupan prihod 9.185.770