Tehnogas - Trn a.d. Laktaši

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TGTN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
TGTN-R-A 201928.4.2020.970.0811,0000  30.9.2020.20.5.2020.19.5.2020.
TGTN-R-A 20183.5.2019.970.0811,0000  30.9.2019.10.5.2019.8.5.2019.
TGTN-R-A 201711.4.2018.795.4660,8200  30.9.2018.10.5.2018.8.5.2018.
TGTN-R-A 201627.4.2017.795.4660,8200  30.9.2017.10.5.2017.8.5.2017.
TGTN-R-A 201528.4.2016.795.4660,8200  30.9.2016.10.5.2016.6.5.2016.
TGTN-R-A 201430.4.2015.582.0500,6000  30.9.2015.15.5.2015.14.5.2015.
TGTN-R-A 201315.4.2014.504.4420,5200  30.9.2014.15.5.2014.13.5.2014.
TGTN-R-A 201230.4.2013.292.0240,3000  30.9.2013.31.5.2013.29.5.2013.
TGTN-R-A 201125.4.2012.145.5120,1500  30.9.2012.31.5.2012.29.5.2012.
TGTN-R-A 201028.4.2011.203.7170,2100  30.9.2011.31.5.2011.27.5.2011.
TGTN-R-A 200916.4.2010.407.4340,4200  10.6.2010.24.5.2010.21.5.2010.
TGTN-R-A 200816.4.2009.407.4340,4200  10.6.2009.24.5.2009.20.5.2009.
TGTN-R-A 2007 504.4420,5200  5.6.2008.12.5.2008.7.5.2008.
TGTN-R-A 2006 339.5280,3500  10.6.2007.24.5.2007.22.5.2007.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 3.842.409 3.616.297
Tekuća sredstva 6.851.851 6.764.216
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 362.378 765.650
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 10.694.260 10.380.513
Pasiva
Kapital 10.397.603 9.942.348
Osnovni kapital 970.081 970.081
Rezerve 7.013.215 6.582.308
Revalorizacione rezerve 814.281 814.281
Neraspoređeni dobitak 1.768.233 1.743.885
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 296.657 438.165
Pasivna vremenska razgraničenja 2.014
Poslovna pasiva 10.694.260 10.380.513
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 5.596.189 5.592.111
EBITDA 2.027.771 2.131.717
Amortizacija 451.711 556.751
EBIT 1.576.060 1.574.966
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 1.576.060 1.574.966
Porezi iz dobitka 150.724 173.978
Neto dobitak 1.425.336 1.400.988
Prosječan broj zaposlenih 22,00 23,00
Prihod po zaposlenom 254.372,23 243.135,26
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.181.630 7.323.633
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.892.766 4.910.776
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.288.864 2.412.857
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 72.028 15.801
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.650.000 1.242.029
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.577.972 -1.226.228
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.114.164 843.975
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.114.164 -843.975
Ukupni prilivi gotovine 7.253.658 7.339.434
Ukupni odlivi gotovine 7.656.930 6.996.780
Neto priliv (odliv) gotovine -403.272 342.654
Gotovina na početku obračunskog perioda 765.650 422.996
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 362.378 765.650

Skraćeni finansijski pokazatelji [TGTN-R-A]

P/S 2,0802
Neto dobitak po akciji (EPS) 1,4693
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 8,1672
Dividenda po akciji 1,0000
Racio plaćanja dividende 0,6806
Dividendna stopa 8,33%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 10,7183
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,1196
Tržišna kapitalizacija 11.640.972
Prinos na aktivu (ROA) 13,53%
Prinos na kapital (ROE) 14,02%
Neto marža 25,47%
EBITDA marža 36,23%
Ukupan prihod 5.727.752