Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TLKM-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
TLKM-R-A 202021.6.2021.48.212.7560,0981  20.7.2021.12.7.2021.9.7.2021.
TLKM-R-A 20204.12.2020.16.166.7640,0329  31.12.2020.25.12.2020.24.12.2020.
TLKM-R-A 201925.6.2020.43.575.7580,0887  24.7.2020.16.7.2020.15.7.2020.
TLKM-R-A 20195.12.2019.17.449.9480,0355  27.12.2019.26.12.2019.25.12.2019.
TLKM-R-A 20183.6.2019.38.445.8210,0782  25.6.2019.24.6.2019.21.6.2019.
TLKM-R-A 20187.12.2018.22.571.6910,0459  28.12.2018.27.12.2018.26.12.2018.
TLKM-R-A 20176.6.2018.34.630.3280,0705  28.6.2018.27.6.2018.26.6.2018.
TLKM-R-A 20176.12.2017.25.424.2960,0517  28.12.2017.27.12.2017.26.12.2017.
TLKM-R-A 20165.6.2017.38.950.3240,0793  27.6.2017.26.6.2017.23.6.2017.
TLKM-R-A 20167.12.2016.31.220.0300,0635  29.12.2016.28.12.2016.27.12.2016.
TLKM-R-A 20152.6.2016.38.452.6930,0783  24.6.2016.23.6.2016.22.6.2016.
TLKM-R-A 20157.12.2015.43.036.1820,0876  29.12.2015.28.12.2015.25.12.2015.
TLKM-R-A 20145.6.2015.59.106.9790,1203  29.6.2015.26.6.2015.25.6.2015.
TLKM-R-A 20145.12.2014.47.296.4680,0963  29.12.2014.26.12.2014.24.12.2014.
TLKM-R-A 201326.5.2014.54.212.6100,1103  17.6.2014.16.6.2014.12.6.2014.
TLKM-R-A 20137.11.2013.46.083.8760,0938  29.11.2013.28.11.2013.26.11.2013.
TLKM-R-A 201219.4.2013.56.810.4520,1156  13.5.2013.10.5.2013.7.5.2013.
TLKM-R-A 20126.12.2012.53.153.0450,1082  28.12.2012.27.12.2012.25.12.2012.
TLKM-R-A 201127.4.2012.56.857.4530,1157  21.5.2012.18.5.2012.16.5.2012.
TLKM-R-A 20115.12.2011.47.317.4460,0963  28.12.2011.26.12.2011.22.12.2011.
TLKM-R-A 20106.6.2011.56.986.1240,1160  28.6.2011.27.6.2011.23.6.2011.
TLKM-R-A 20106.12.2010.55.828.8750,1136  28.12.2010.27.12.2010.23.12.2010.
TLKM-R-A 200929.10.2010.28.616.7850,0582  24.11.2010.20.11.2010.17.11.2010.
TLKM-R-A 20094.6.2010.50.000.0000,1018  28.6.2010.26.6.2010.23.6.2010.
TLKM-R-A 20098.5.2009.48.884.7690,0995  15.5.2009.8.5.2009.6.5.2009.
TLKM-R-A 20083.4.2009.113.249.0280,2304  27.4.2009.24.4.2009.22.4.2009.
TLKM-R-A 2007 22.541.2400,0459  22.7.2008.21.7.2008.17.7.2008.
TLKM-R-A 2006 50.000.0000,1018  12.6.2007.11.6.2007.7.6.2007.
TLKM-R-A 2005 70.000.0000,1424  24.6.2006.23.6.2006.21.6.2006.
TLKM-R-A 2004 30.769.2300,068041.000.0000,091017.6.2005.16.6.2005.14.6.2005.
TLKM-R-A 2003 23.000.0000,058054.184.9200,136821.6.2004.20.6.2004.22.6.2004.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 1.105.667.111 1.079.619.063
Tekuća sredstva 134.312.339 167.361.439
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5.059.011 41.497.361
Aktivna vremenska razgraničenja 17.422.828 20.006.000
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.239.979.450 1.246.980.502
Pasiva
Kapital 686.528.136 681.892.103
Osnovni kapital 491.383.755 491.383.755
Rezerve 146.933.266 146.933.266
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 48.212.756 43.575.758
Rezervisanja 7.611.825 6.621.983
Dugoročne obaveze 299.736.401 309.282.821
Kratkoročne obaveze 246.103.088 249.183.595
Pasivna vremenska razgraničenja 26.810.408 25.491.032
Poslovna pasiva 1.239.979.450 1.246.980.502
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 414.183.976 414.271.508
EBITDA 185.499.271 188.285.317
Amortizacija 106.458.929 114.892.950
EBIT 79.040.342 73.392.367
Rashodi kamata 7.632.707 5.963.620
Dobitak prije poreza 71.407.635 67.428.747
Porezi iz dobitka 7.028.114 6.403.041
Neto dobitak 64.379.521 61.025.706
Prosječan broj zaposlenih 2.097,00 2.109,00
Prihod po zaposlenom 197.512,63 196.430,30
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 416.923.260 403.985.900
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 245.227.411 253.020.674
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 171.695.849 150.965.226
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 6.798.939 61.170.630
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 119.558.520 260.510.601
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -112.759.581 -199.339.971
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 90.046.382 143.405.144
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 185.421.000 123.301.366
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -95.374.618 20.103.778
Ukupni prilivi gotovine 513.768.581 608.561.674
Ukupni odlivi gotovine 550.206.931 636.832.641
Neto priliv (odliv) gotovine -36.438.350 -28.270.967
Gotovina na početku obračunskog perioda 41.497.361 69.768.328
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5.059.011 41.497.361

Skraćeni finansijski pokazatelji [TLKM-R-A]

P/S 1,6372
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1310
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 10,5330
Dividenda po akciji 0,1310
Racio plaćanja dividende 1,0000
Dividendna stopa 9,49%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3971
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,9877
Tržišna kapitalizacija 678.109.582
Prinos na aktivu (ROA) 5,18%
Prinos na kapital (ROE) 9,41%
Neto marža 15,54%
EBITDA marža 44,79%
Ukupan prihod 428.615.386