Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
TLKM-R-A 202223.12.2022.39.685.3820,0808  20.1.2023.13.1.2023.12.1.2023.
TLKM-R-A 202124.6.2022.45.106.8620,0918  22.7.2022.15.7.2022.14.7.2022.
TLKM-R-A 20219.12.2021.29.195.0560,0594  31.12.2021.30.12.2021.29.12.2021.
TLKM-R-A 202021.6.2021.48.212.7560,0981  20.7.2021.12.7.2021.9.7.2021.
TLKM-R-A 20204.12.2020.16.166.7640,0329  31.12.2020.25.12.2020.24.12.2020.
TLKM-R-A 201925.6.2020.43.575.7580,0887  24.7.2020.16.7.2020.15.7.2020.
TLKM-R-A 20195.12.2019.17.449.9480,0355  27.12.2019.26.12.2019.25.12.2019.
TLKM-R-A 20183.6.2019.38.445.8210,0782  25.6.2019.24.6.2019.21.6.2019.
TLKM-R-A 20187.12.2018.22.571.6910,0459  28.12.2018.27.12.2018.26.12.2018.
TLKM-R-A 20176.6.2018.34.630.3280,0705  28.6.2018.27.6.2018.26.6.2018.
TLKM-R-A 20176.12.2017.25.424.2960,0517  28.12.2017.27.12.2017.26.12.2017.
TLKM-R-A 20165.6.2017.38.950.3240,0793  27.6.2017.26.6.2017.23.6.2017.
TLKM-R-A 20167.12.2016.31.220.0300,0635  29.12.2016.28.12.2016.27.12.2016.
TLKM-R-A 20152.6.2016.38.452.6930,0783  24.6.2016.23.6.2016.22.6.2016.
TLKM-R-A 20157.12.2015.43.036.1820,0876  29.12.2015.28.12.2015.25.12.2015.
TLKM-R-A 20145.6.2015.59.106.9790,1203  29.6.2015.26.6.2015.25.6.2015.
TLKM-R-A 20145.12.2014.47.296.4680,0963  29.12.2014.26.12.2014.24.12.2014.
TLKM-R-A 201326.5.2014.54.212.6100,1103  17.6.2014.16.6.2014.12.6.2014.
TLKM-R-A 20137.11.2013.46.083.8760,0938  29.11.2013.28.11.2013.26.11.2013.
TLKM-R-A 201219.4.2013.56.810.4520,1156  13.5.2013.10.5.2013.7.5.2013.
TLKM-R-A 20126.12.2012.53.153.0450,1082  28.12.2012.27.12.2012.25.12.2012.
TLKM-R-A 201127.4.2012.56.857.4530,1157  21.5.2012.18.5.2012.16.5.2012.
TLKM-R-A 20115.12.2011.47.317.4460,0963  28.12.2011.26.12.2011.22.12.2011.
TLKM-R-A 20106.6.2011.56.986.1240,1160  28.6.2011.27.6.2011.23.6.2011.
TLKM-R-A 20106.12.2010.55.828.8750,1136  28.12.2010.27.12.2010.23.12.2010.
TLKM-R-A 200929.10.2010.28.616.7850,0582  24.11.2010.20.11.2010.17.11.2010.
TLKM-R-A 20094.6.2010.50.000.0000,1018  28.6.2010.26.6.2010.23.6.2010.
TLKM-R-A 20098.5.2009.48.884.7690,0995  15.5.2009.8.5.2009.6.5.2009.
TLKM-R-A 20083.4.2009.113.249.0280,2304  27.4.2009.24.4.2009.22.4.2009.
TLKM-R-A 2007 22.541.2400,0459  22.7.2008.21.7.2008.17.7.2008.
TLKM-R-A 2006 50.000.0000,1018  12.6.2007.11.6.2007.7.6.2007.
TLKM-R-A 2005 70.000.0000,1424  24.6.2006.23.6.2006.21.6.2006.
TLKM-R-A 2004 30.769.2300,068041.000.0000,091017.6.2005.16.6.2005.14.6.2005.
TLKM-R-A 2003 23.000.0000,058054.184.9200,136821.6.2004.20.6.2004.22.6.2004.
TLKM-R-A 2002   135.968.4460,522511.12.2003.11.12.2003.11.12.2003.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 1.191.150.753 1.105.667.111
Tekuća sredstva 134.835.371 134.312.339
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 16.162.587 5.059.011
Aktivna vremenska razgraničenja 18.004.049 17.422.828
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.325.986.124 1.239.979.450
Pasiva
Kapital 683.403.529 686.528.136
Osnovni kapital 491.383.755 491.383.755
Rezerve 146.933.266 146.933.266
Revalorizacione rezerve -20.354
Neraspoređeni dobitak 45.106.862 48.212.756
Rezervisanja 9.257.170 7.611.825
Dugoročne obaveze 281.240.761 299.736.401
Kratkoročne obaveze 352.084.664 246.103.088
Pasivna vremenska razgraničenja 38.306.829 26.810.408
Poslovna pasiva 1.325.986.124 1.239.979.450
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 428.660.412 414.183.976
EBITDA 204.732.419 185.499.271
Amortizacija 113.285.954 106.458.929
EBIT 91.446.465 79.040.342
Rashodi kamata 8.192.872 7.632.707
Dobitak prije poreza 83.253.593 71.407.635
Porezi iz dobitka 8.951.675 7.028.114
Neto dobitak 74.301.918 64.379.521
Prosječan broj zaposlenih 2.079,00 2.097,00
Prihod po zaposlenom 206.185,86 197.512,63
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 429.936.174 416.923.260
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 213.828.286 245.227.411
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 216.107.888 171.695.849
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 12.846.506 6.798.939
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 76.864.510 119.558.520
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -64.018.004 -112.759.581
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 28.500.000 90.046.382
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 169.486.308 185.421.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -140.986.308 -95.374.618
Ukupni prilivi gotovine 471.282.680 513.768.581
Ukupni odlivi gotovine 460.179.104 550.206.931
Neto priliv (odliv) gotovine 11.103.576 -36.438.350
Gotovina na početku obračunskog perioda 5.059.011 41.497.361
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 16.162.587 5.059.011

Skraćeni finansijski pokazatelji [TLKM-R-A]

P/S 1,8341
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1512
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 10,5813
Dividenda po akciji 0,1512
Racio plaćanja dividende 1,0000
Dividendna stopa 9,45%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3908
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,1504
Tržišna kapitalizacija 786.214.008
Prinos na aktivu (ROA) 5,79%
Prinos na kapital (ROE) 10,85%
Neto marža 17,33%
EBITDA marža 47,76%
Ukupan prihod 446.994.422