Preduzeće za servis,remont,promet i konsignaciju vozila i rez.dijel."AUTOSERVIS CENTAR" a.d. Banjaluka

Podaci o emitentu

Adresa Ivana Franje Jukića 11
Telefon + 387 51 332 500
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 20.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 784 4 788 24,95 0,45 25,41
5%-10% 2 0 2 13,75 0,00 13,75
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 60,85 0,00 60,85
UKUPNO 788 4 792 99,55 0,45 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VIDOVIĆ JOVAN 34,44372334,443723
SERVIS VIDOVIĆ DOO BANJA LUKA 26,40187426,401874
PREF AD BANJA LUKA 8,0606718,060671
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN 5,6875385,687538
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,0303514,030351
MIJATOVIĆ DRAŽENKO 2,9999922,999992
MEMIĆ HILMIJA 0,2683550,268355
KESEROVIĆ MATO 0,2177280,217728
TEŠIĆ RADE 0,2129170,212917
MALIĆ ŽELJKO 0,2118280,211828

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Miroslav Jaslar direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Manojlo Jaslar predsjednik
Vojin Marić član
Zoran Šekarić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Mica Kozlik predsjednik
Vinka Aleksić član
Milenko Štrbac član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata