Podaci o emitentu

Adresa Nikole Pašića 5
Telefon + 387 53 241 594
Web www.autokomerc.com
Email autokom@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 16.5.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 168 4 172 11,46 0,32 11,78
5%-10% 1 0 1 7,73 0,00 7,73
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 80,49 0,00 80,49
UKUPNO 170 4 174 99,68 0,32 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 16.5.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
KRULJ UROŠ 80,49025480,490254
PREF AD BANJA LUKA 7,7328997,732899
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,8682543,868254
MEDIĆ GORAN 0,4483650,448365
SKULA NUSRET 0,2746150,274615
AHMETOVIĆ FUAD 0,2610140,261014
RADIĆ RATKO 0,2571840,257184
NIKOLIĆ SLOBODAN 0,2471920,247192
BARJAKTAREVIĆ EKREM 0,2176050,217605
MURANOVIĆ HASIB 0,1606500,160650

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Ljubomir Krulj direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Uroš Krulj predsjednik
Slavoljub Krulj član
Tomislav Tominčić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata