Podaci o emitentu

Adresa Trebinjskih brigada 15
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 158 0 158 31,56 0,00 31,56
5%-10% 1 0 1 8,46 0,00 8,46
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 59,98 0,00 59,98
UKUPNO 161 0 161 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN 34,58878934,588789
MANDIĆ MOMČILO 25,38905425,389054
PREF AD BANJA LUKA 8,4629498,462949
ALIBABIĆ SAMED 4,9851004,985100
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,2314404,231440
ALIBABIĆ ŠERIF 2,4896112,489611
NINKOVIĆ RAKO 1,8316621,831662
NINKOVIĆ NEDELJKO 1,5926601,592660
MIJANOVIĆ TOMISLAV 1,5216361,521636
KOVAČ DUŠAN 0,7771040,777104

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Ljiljana Stanić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Momčilo Mandić predsjednik
Senka Glušac član
Dragan Popović član
Miho Đogo član
Mladen Štaka član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Popović predsjednik
Milosava Bulajić član
Dina Begenišić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata