Turistički centar "BALKANA" a.d. Mrkonjić Grad

Podaci o emitentu

Adresa Balkana bb
Telefon + 387 50 212 505
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 406 2 408 17,81 0,23 18,03
5%-10% 2 0 2 14,90 0,00 14,90
10%-25% 2 0 2 37,40 0,00 37,40
> 25% 1 0 1 29,67 0,00 29,67
UKUPNO 411 2 413 99,77 0,23 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ĐURĐEVIĆ ĐORĐE 29,67167329,671673
VIDOVIĆ NIKOLA 24,89537124,895371
KREMENOVIĆ MILIVOJ 12,50003812,500038
PUZIĆ SLOBODAN 8,1170138,117013
PREF AD BANJA LUKA 6,7811576,781157
PRIJEDORPUTEVI AD, PRIJEDOR 3,8471833,847183
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,3905023,390502
ALIBABIĆ ŠERIF 2,2505192,250519
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 2,1718952,171895
DAŠIĆ BORISLAV 0,3824160,382416

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Vitomir Roža direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miroslav Jaslar predsjednik
Siniša Vidović član
Zoran Šekarić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Branka Đukić predsjednik
Jovan Kalaba član
Milivoj Kukavica član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata