Podaci o emitentu

Adresa MOKRO
71420
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 4 0 4 8,83 0,00 8,83
5%-10% 3 0 3 21,84 0,00 21,84
10%-25% 3 0 3 39,33 0,00 39,33
> 25% 1 0 1 30,00 0,00 30,00
UKUPNO 11 0 11 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 29,99997929,999979
RAJIĆ TOMO 13,10884013,108840
RAJIĆ VOJISLAV 13,10884013,108840
KOSORIĆ ZORAN 13,10884013,108840
PREF AD BANJA LUKA 9,9999589,999958
RAJIĆ MILORAD 6,8393726,839372
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000325,000032
LEMEZ BLAGOJE 2,8497292,849729
JANKOVIĆ MILIVOJE 2,8497292,849729
SAMARDŽIJA ANĐELKA 1,7098171,709817

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata