Podaci o emitentu

Adresa CARA DUŠANA 20
78220 KOTOR VAROŠ
Telefon / Faks 051 882 032/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 303 2 305 32,83 0,36 33,19
5%-10% 2 0 2 15,00 0,00 15,00
10%-25% 1 0 1 21,81 0,00 21,81
> 25% 1 0 1 30,00 0,00 30,00
UKUPNO 307 2 309 99,64 0,36 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VUČANOVIĆ SREDO 30,00416630,004166
ANIKIĆ GORDANA 21,80676921,806769
PREF AD BANJA LUKA 9,9999659,999965
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000125,000012
TOMIĆ NEDJELJKO 0,5499460,549946
BOJIĆ NENAD 0,4869230,486923
MARKOVIĆ DRAGAN 0,4553820,455382
DANILOVIĆ VLADIMIR 0,4413960,441396
ĐUKIĆ ŽELJKO 0,3362990,336299
BAŠIĆ LUKA 0,3222550,322255
BAŠIĆ VELIMIR 0,3222550,322255
VUJIČIĆ VINKO 0,3222550,322255
VELEMIR DRAGOLJUB 0,3222550,322255
JEROSIMOVIĆ NOVO 0,3222550,322255
MOMIĆ ŽELJKO 0,3222550,322255
SAVELJIĆ MILENKO 0,3222550,322255
KALAMANDA BRANISLAV 0,3222550,322255
TRIVUNOVIĆ ZORAN 0,3222550,322255
ŠKORIĆ RADE 0,3222550,322255

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata