Akcionarsko društvo "BUDUĆNOST" fabrika namještaja Šamac

Podaci o emitentu

Adresa Cara Dušana 45
Telefon + 387 54 620 100
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 46 0 46 8,82 0,00 8,82
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 2 0 2 81,18 0,00 81,18
UKUPNO 49 0 49 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
TODOROVIĆ MAJA 51,17864051,178640
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 29,99976429,999764
PREF AD BANJA LUKA 10,00001610,000016
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999924,999992
STEVIĆ BOŽO 0,2989770,298977
BOROJEVIĆ NEBOJŠA 0,2339900,233990
BAJIĆ PERO 0,2339900,233990
GAJIĆ DUŠANKA 0,2014970,201497
PETROVIĆ RADIVOJ 0,1884870,188487
BABIĆ MARKO 0,1657350,165735

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1955. godine. Registrovana djelatnost je drvoprerađivačka industrija i proizvodnja tapaciranog namještaja.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Jovanka Todorović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Savo Vujičić predsjednik
Koviljka Mišić član
Maja Mišić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata