Akcionarsko društvo za organizovanje izgradnje i uređenja naselja "DOBOJINVEST" Doboj

Podaci o emitentu

Adresa Kralja Petra I 15
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 579 1 580 74,41 0,01 74,42
5%-10% 1 0 1 6,34 0,00 6,34
10%-25% 1 0 1 19,24 0,00 19,24
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 581 1 582 99,99 0,01 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 19,24132219,241322
PREF AD BANJA LUKA 6,3380156,338015
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,1689863,168986
ŠURLAN MIODRAG 2,1031792,103179
BAŠIĆ MUSTAFA 2,0441352,044135
ŠAHOVIĆ IZET 1,9566131,956613
DEMIROVIĆ FAHRUDIN 1,7178411,717841
ĐURIĆ SMILJANA 1,5053351,505335
MULALIĆ MILANKA 1,4336911,433691
JOVANOVIĆ RADOSLAV 1,3816721,381672
MEHMEDAGIĆ SEJAD 1,3816721,381672

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Vlado Đurđević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Đorđe Stanišić predsjednik
Miodrag Šurlan zamjenik predsjednika
Uroš Krulj član
Dragan Kovačević član
Drago Dujaković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vojo Stojčinović predsjednik
Mustafa Bašić član
Olga Đekanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata