Industrija i promet građevinskog materijala "DRINA" a.d. Bijeljina

Podaci o emitentu

Adresa Pantelinska 102
Telefon + 387 55 258 486
Web
Email igmdrinaad@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 352 0 352 4,43 0,00 4,43
5%-10% 5 0 5 38,43 0,00 38,43
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 57,14 0,00 57,14
UKUPNO 359 0 359 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
POLEO DOO MODRIČA 29,22280829,222808
BMB GROUP DOO BANJA LUKA 27,91765127,917651
PREF AD BANJA LUKA 9,9999979,999997
LJUBOJEVIĆ DJORDJE 8,7474408,747440
AVRAMOVIĆ DRAŽEN 7,6738307,673830
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 6,9971066,997106
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0084005,008400
ĐERIĆ DRAGANA 0,3365720,336572
TEŠIĆ MILORAD 0,0470660,047066
VASILJEVIĆ PETAR 0,0470660,047066

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

 

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Petar Savić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Momčilo Savičić predsjednik
Aleksandar Knežević član
Velibor Erak član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata