Holding "DRINATRANS" a.d. za prevoz putnika, remontno-servisne i turističke usluge Zvornik

Podaci o emitentu

Adresa Karakaj 40 B
Telefon + 387 56 260 077
Web www.drinatrans.com
Email office@drinatrans.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 421 11 432 24,65 3,11 27,76
5%-10% 2 0 2 14,16 0,00 14,16
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 58,09 0,00 58,09
UKUPNO 425 11 436 96,89 3,11 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
JEREMIĆ DARKO 31,84242231,842422
BOBAR GROUP DOO BIJELJINA 26,24344926,243449
PREF AD BANJA LUKA 7,3847897,384789
STJEPANOVIĆ LJUBIŠA 6,7705066,770506
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,6923883,692388
MADŽAREVIĆ ZORAN 1,5954751,595475
JOKSIMOVIĆ DRAŽEN 1,4136391,413639
SMAILBEGOVIĆ DALAN 1,1037641,103764
JOKIĆ MILOŠ 0,2266700,226670
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 0,2222360,222236

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Ljubiša Stjepanović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Darko Jeremić predsjednik
Dejan Jeremić član
Darko Ikonić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata