Podaci o emitentu

Adresa Šiprage bb
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 313 1 314 37,94 0,09 38,03
5%-10% 2 0 2 13,81 0,00 13,81
10%-25% 3 0 3 48,16 0,00 48,16
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 318 1 319 99,91 0,09 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
RIKO DOO 20,02970520,029705
MALIJEVIĆ MIROSLAV 16,94964516,949645
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF VB FOND 11,17784811,177848
FAGUS DOO 8,4738558,473855
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 5,3396905,339690
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 3,3533223,353322
VREVIĆ NERMINA 1,1517471,151747
STOJANOVIĆ MOMIR 1,1193331,119333
SPAHIĆ RIFET 1,0586981,058698
MIRKOVIĆ ČEDOMIR 0,9478290,947829

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Boško Borenović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Marko Marić predsjednik
Zoran Bogdanović zamjenik predsjednika
Milorad Dokić član
Miodrag Petrović član
Slobodan Jurić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Nevenka Lugić predsjednik
Lazo Kučuk član
Milovan Đurić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata