Podaci o emitentu

Adresa Stefana Dečanskog 125
Telefon + 387 55 472 966
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.8.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 440 3 443 12,87 0,66 13,53
5%-10% 2 0 2 12,59 0,00 12,59
10%-25% 2 0 2 43,89 0,00 43,89
> 25% 1 0 1 30,00 0,00 30,00
UKUPNO 445 3 448 99,34 0,66 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.8.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MIHAJLOVIĆ SVETOZAR 29,99807329,998073
AGRO-STAR DOO BIJELJINA 22,36416622,364166
SAVIĆ MILICA 21,52717321,527173
PREF AD BANJA LUKA 7,1460517,146051
HALILOVIĆ PAŠAGA 5,4390875,439087
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,5730253,573025
ANDRIĆ BRANIMIR 2,5434512,543451
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 1,4942071,494207
CELESTINA IGOR 0,6058580,605858
PETROVIĆ ĐOKO 0,3784390,378439

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Preduzeće je osnovano 1989. godine. Osnovna djelatnost je proivodnja i dorada duvana i promet cigaretama. Poslujemo kao akcionarsko društvo. Naši glavni kupci su fabrike duvana.

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Svetozar Mihajlović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Pašaga Halilović predsjednik
Tanja Mihajlović član
Ljubomir Klincov član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata