Podaci o emitentu

Adresa Nemanjina 3
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 67 1 68 72,74 0,57 73,31
5%-10% 2 0 2 16,69 0,00 16,69
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 70 1 71 99,43 0,57 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
PREF AD BANJA LUKA 10,00011410,000114
PANIĆ GORANA 9,9551739,955173
RUŽEVIĆ ZDRAVKO 6,7333956,733395
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9997734,999773
KRSTOJEVIĆ MOMČILO 4,1376544,137654
PRSTOJEVIĆ MILUTIN 3,4260023,426002
GOVEDARICA ŽARKO 3,0832593,083259
MASTILOVIĆ MIJOMIR 2,6352772,635277
ŠIPKA MILOŠ 2,5599022,559902
KEKIĆ RADENKO 2,4509642,450964

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dragomir Maljević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milutin Prstojević predsjednik
Radenko Kekić član
Aleksa Žerajić član
Zdravko Jeremić član
Mara Žuža član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dušanka Jeremić predsjednik
Sreten Grčić član
Dragica Šupić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata