"ELMONT" A.d. Banja Luka, preduzeće za projektovanje i izvođenje svih vrsta instalacija i uređaja

Podaci o emitentu

Adresa Karađorđeva 2
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 23.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 127 2 129 14,87 0,13 15,00
5%-10% 1 0 1 5,07 0,00 5,07
10%-25% 3 0 3 51,76 0,00 51,76
> 25% 1 0 1 28,17 0,00 28,17
UKUPNO 132 2 134 99,87 0,13 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AREŽINA SLOBODAN 28,16612628,166126
VALJEVAC ROMEO 21,63907721,639077
PETKOVIĆ ŽELJKO 20,12441520,124415
PREF AD BANJA LUKA 10,00001710,000017
VALJEVAC JUSTINA 5,0733115,073311
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999944,999994
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 2,4766192,476619
DANILOVIĆ JOVANKA 0,2277800,227780
JOKIĆ MOMČILO 0,2070770,207077
TEŠANOVIĆ SINIŠA 0,1784040,178404

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano prije 5 decenija, a bavi se montažom svih vrsta elektroinstalacija.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Vladimir Stojisavljević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Tomislav Bojanić predsjednik
Branislav Bogićević član
Goran Šikanić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vjekoslav Babić predsjednik
Slobodan Vujačić član
Boris Valjevac član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata